Amb el patrocini

Bàner

Estudi de comportaments de vida i esportius de la Gent Gran d'Andorra

  

Estudi de la Gent Gran Andorra 2016

 

Valors Olímpics

  

Proposta OVEP (pdf)

Valors Olímpics (pdf)

 

Recerca de continguts

Productes COA

 

Pins del COA
Pins amb el nou
escut del COA,
dedicats i antics

Veure catàleg

 

Socis Olímpics

 COI    ANOC
   IOA  AOA

Fòrums de debat i opinió

 

 

Estatuts COA 2004 - DISPOSICIONS TRANSITÒRIES PDF Imprimeix Correu electrònic
Institucional - Institucional
dissabte, 4 de juliol de 2009 11:31
Índex d'article
Estatuts COA 2004
TÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II : DENOMINACIÓ, SEU SOCIAL, OBJECTE I COMPOSICIÓ
TÍTOL III : ORGANITZACIÓ
TÍTOL IV : PERSONALITAT JURÍDICA I RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL V : MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
CERTIFICACIÓ MODIF.2004
Totes les pàgines

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera: En els 15 dies següents a l’aprovació per part del M.I. Govern d’aquests Estatuts, la Comissió Permanent del C.O.A. convocarà eleccions per a escollir el nou  Ple i la Comissió Permanent.
Segona: El Ple constituït segons la disposició transitòria primera estarà format pels membres descrits en els presents estatuts.
El mandat dels membres del Ple del C.O.A. i de la Comissió Permanent elegits segons les disposicions transitòries primera i segona, finalitzarà el segon semestre de l’any en que es celebrin els propers Jocs Olímpics.

 

  
 

Pròxims esdeveniments

Especial OG 2012

daniel garcia.jpg