Amb el patrocini

Bàner

Estudi de comportaments de vida i esportius de la Gent Gran d'Andorra

  

Estudi de la Gent Gran Andorra 2016

 

Valors Olímpics

  

Proposta OVEP (pdf)

Valors Olímpics (pdf)

 

Recerca de continguts

Productes COA

 

Pins del COA
Pins amb el nou
escut del COA,
dedicats i antics

Veure catàleg

 

Socis Olímpics

 COI    ANOC
   IOA  AOA

Fòrums de debat i opinió

 

 

Estatuts COA 2004 - TÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS PDF Imprimeix Correu electrònic
Institucional - Institucional
dissabte, 4 de juliol de 2009 11:31
Índex d'article
Estatuts COA 2004
TÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II : DENOMINACIÓ, SEU SOCIAL, OBJECTE I COMPOSICIÓ
TÍTOL III : ORGANITZACIÓ
TÍTOL IV : PERSONALITAT JURÍDICA I RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL V : MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
CERTIFICACIÓ MODIF.2004
Totes les pàgines

ESTATUTS DEL COMITÈ  OLÍMPIC ANDORRÀ

TÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS
El Comitè Olímpic Andorrà (C.O.A.) es creà l’any 1971, essent posteriorment reconegut pel Comitè Olímpic Internacional (C.I.O.) l’any 1975, moment a partir del qual passa a formar part del moviment olímpic. Es constitueix aquest organisme amb la finalitat de propagar i desenvolupar a nivell nacional els principis fonamentals en els que es basa l’Olimpisme.
L’olimpisme modern es concep com una filosofia de vida, una forma de viure que combina l’esport, la cultura i l’educació.
Igualment, la missió essencial del moviment olímpic radica en posar l’esport al servei del desenvolupament harmoniós de l’home, a fi d’aconseguir una societat pacífica, preocupada per preservar la dignitat humana i el respecte als drets fonamentals de l’home.
Els membres que composin el C.O.A. s’obliguen i es sotmeten a les disposicions de la Carta Olímpica.
Els seus criteris d’actuació hauran d’efectuar-se en favor de la Pau, el respecte al medi ambient, l’ètica esportiva, la lluita contra el dopatge i la promoció de la dona dins la pràctica de l’esport.
El C.O.A. es regeix pels presents Estatuts que es fonamenten bàsicament en les disposicions contingudes en la Carta Olímpica i l'ordenament jurídic andorrà.

  
 

Pròxims esdeveniments

Especial OG 2012

Antoni Bernado.jpg